Ordinær Generalforsamling 

tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19 i Kulturhuset Langå

Dagsorden 2022  (jævnfør vedtægterne):

1. Valg af dirigent og stemmetællere. Knud Erik Christensen valgt som dirigent.        Stemmetællere vælges, hvis der er behov.   

2. Formandens beretning, JBA. Beretningen enstemmigt godkendt uden kommentarer.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent, KNø. Regnskabet enstemmigt godkendt uden kommentarer.

4. Fremlæggelse af repertoireplan for kommende sæson 2022-23 Sæsonplan gennemgås. Jørgen Bruno Andersen gennem gik den kommende sæsonplan, samt to medlemstilbud fra Randers Kammerorkester.     

5. Indkomne forslag (senest den 3. marts 2022). Ingen indkomne forslag !!

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

       På valg er Palle Hansen, Kurt Nørgaard, Vitus Jordan og Børge Sundahl.

       Alle genvalgt. 

      Lige år vælges 2-4 medlemmer og ulige år vælges 3 medlemmer.

      Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. På valg er Poul Petersen (revisor) og

     Karen Fokdal (revisorsuppleant).  Begger blev genvalgt.

8. Eventuelt. En tak til foreningen og bestyrelsen.

 

 

 

 

Del siden